این نوع بهینه سازی با رعایت اصول و ضوابط در برنامه نویسی و پیکره سایت باعث می شود که سایت شما منطبق با اصول آنالیز موتورهای جستجوی جهانی باشد.