هدف این بخش طراحی و پیاده سازی انواع  نرم افزارهای مدیریت محتوا مانند پرتال های فروشگاه ساز,حراجی,انجمن,شرکتی ,سازمانی و انواع سایت سازهای شخصی می باشد.