شرکت داروئی ترمس

http://www.termes-co.com

سایت termes-co.om مربط به شرکتی است در زمینه ی فراهم کردن مواد اولیه داروهای گیاهی و البته داروهای گیاهی کمیاب در این سایت با توجه به متریال موجود اولیه و ویژن این کمپانی نسبت به آینده و جایگاه آن در بازار جهانی موارد زیر در این پروژه در نظز گرفته شد:استفاده از یک کمپین گرافیکی به همرا خریداری عکس های با کیفیت ،سادگی و زیبایی،بالا بودن سرعت دسترسی برای کاربر نهایی به همراه یک نرم افزار اختصاصی برای بروز رسانی لحظه به لحظه پروژه.

Arrays