شرکت باورس نمایندگی آدیداس

http://www.bavers.ir

سایت bavers.ir متعلق به نمایندگی رسمی محصولات تخصصی آدیداس در ایران می باشد ، که با توجه به در خواست کار فرما از سایت اصلی آدیداس الهام گرفته شده است.در این سایت با توجه به امکانات نمایندگی در ایران و داشتن اتیاز انحصاری واردات محصولات تخصصی در طراحی این سایت به چند مورد برجته توجه شده است:طراحی اختصاصی برای هر ورزش،طراحی 5 مدل دسترسی به بخش های مختلف محصولات،دسته بندی منو ها بر اساس نیاز هر مشتری ،سادگی،زیبایی و در یک جمله داشتن هویت و اسالت کمپانی بزرگ آدیداس و شرکت پر تلاش باورس.

Arrays